LE.MES är ett flexibelt och skalbart MES-system som ger realtidsöversikt, analysmöjligheter och processkontroll, vilket möjliggör att tillverkare kan optimera produktionen, minska slöseri, förbättra kvaliteten och uppfylla regelverk.

LE.MES

Med vår anpassningsbara MES-plattform hjälper vi svensk och internationell industri effektivisera sin produktion. Plattformen skapar synergier mellan våra kunder, skräddarsys efter varje verksamhets behov och underlättar en trygg och effektiv livscykelhantering. Användningen av vår MES-plattform leder till ökad produktivitet, högre kvalitet, effektivare underhåll och bättre kontroll på lager och produkter.

TAK/OEE

TAK/OEE (Overall Equipment Effectiveness) används för att mäta produktivitet och visualiseras genom KPI:er för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. Om förutsättningarna finns automatiseras mätningen genom integration med maskiner och utrustning.

Läs mer

Recept & Instruktioner

Produktionen skall ofta ske enligt olika recept och instruktioner med avseende på kombinationer av egenskaper för artikel, produktionsorder, operation och den utförande resursen. Receptmodulen i LE.MES säkerställer att produktionen sker enligt rätt uppsättning av styrande parametrar och enligt rätt instruktion.

QA

LE.QA är ett kraftfullt stöd som kombinerar flera funktioner för att stödja tillverkande företag att upprätthålla en hög kvalité och produktivtet.

Läs mer

Lager & Logistik

Lager & Logistik modulen i LE.MES ger kontroll på och stöd för hantering av produkter i arbete och i lager.

Just-in-time

Just-In-Time (JIT) är en tillverkningsfilosofi för att producera i rätt tid och syftar till effektivare och kvalitetssäkrare produktion.

Spårbarhet

Spårbarhet möjliggör spårning av produkter genom hela produktionskedjan, vilket ger förbättrad kundservice och för vissa industrier verktyg att uppfylla myndighetskrav.