Vi är ett produktbolag som tillsammans med svensk & internationell industri utvecklar en plattform för skräddarsydda produktionssystem.

LE Solutions

Tillsammans med den svenska och internationella industrin skapar vi en lösning så att fler företag, oavsett storlek, får möjligheten att dra nytta av skräddarsydda digitala produktionssystem.

Vår plattform

Våra kunder