We are a product company that, together with Swedish & international industry, develops a platform for customized production systems.

LE Solutions

Tillsammans med den svenska och internationella industrin skapar vi en lösning så att fler företag, oavsett storlek, får möjligheten att dra nytta av skräddarsydda digitala produktionssystem.

Our platform

Our Customers