LE.MES is a flexible and scalable MES system that provides real-time visibility, data analysis, and process control, enabling manufacturers to optimize production, reduce waste, improve quality, and ensure compliance.

LE.MES

Med vår anpassningsbara MES-plattform hjälper vi svensk och internationell industri effektivisera sin produktion. Plattformen skapar synergier mellan våra kunder, skräddarsys efter varje verksamhets behov och underlättar en trygg och effektiv livscykelhantering. Användningen av vår MES-plattform leder till ökad produktivitet, högre kvalitet, effektivare underhåll och bättre kontroll på lager och produkter.

OEE

OEE (Overall Equipment Effectiveness) is used to measure productivity and is visualized through KPIs for availability, facility utilization and quality yield. If the prerequisites exist, the measurement is automated through integration with machines and equipment.

Read more

Recept & Instruktioner

Production must often take place according to different recipes and instructions with regard to combinations of properties for the article, production order, operation and the executing resource. The recipe module in LE.MES ensures that production takes place according to the correct set of controlling parameters and according to the correct instruction.

QA

LE.QA är ett kraftfullt stöd som kombinerar flera funktioner för att stödja tillverkande företag att upprätthålla en hög kvalité och produktivtet.

Read more

WMS

The Warehouse & Logistics module in LE.MES provides control over and support for handling products in work and in stock.

Just-in-time

Just-In-Time (JIT) is a manufacturing philosophy for producing at the right time and aims for more efficient and quality-assured production.

Track & Trace

Traceability enables tracking of products throughout the production chain, providing improved customer service and, for some industries, tools to meet regulatory requirements.