Våra Kunder

Swegon Arvika införde LE.MES för att minska administrationen och göra produktionslinjen mer effektiv genom att visualisera exakt vad operatören behöver se vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Med LE.MES uppfyller Orica, genom märkning och spårbarhet, EU-direktiven för hantering av civila sprängämnen. Systemet används även för kvalitetssäkring och effektivitetsmätning (inom kort) av produktionen.

Uddeholm implementerade LE.MES i deras maskinbearbetningsavsnitt. Lösningen innehåller bland annat stöd för produktion, planering, transporter, frånvarohantering & produktionsuppföljning.

Thermias kraftiga tillväxt har skapat ett behov för bättre kontroll och uppföljning av tillverkningsprocessen. Med LE.MES har Thermia implementerat funktioner för bland annat taktade flöden, komponentvalidering, just-in-time och produktionsuppföljning.

LE.MES levererade en lösning för receptladdning av maskininställningar som planeras att rullas ut på samtliga fabriker hos Moelven Wood AB.