TAK/OEE

Vi tror på kraften hos digitala verktyg som ger företag möjligheten att mäta, analysera och optimera sina produktionsprocesser. Vårt mål är att hjälpa industrier att effektivt fördela resurser för ökad produktivitet och minimerad förlust. Med förståelsen för dessa nyckeltal i dagens konkurrensutsatta landskap är vi stolta över att introducera ett omfattande stöd för TAK/OEE (Overall Equipment Effectiveness) inom LE.MES plattformen, ett stöd som vi utvecklad i nära samarbete med våra kunder.

OEE, vilket står för Overall Equipment Effectiveness, är vedertagna KPI:er som används inom tillverkning och produktion för att bedöma och förbättra effektiviteten hos utrustning och processer. OEE är en mätning som utvärderar hur effektivt utrustningen utnyttjas när det gäller tillgänglighet, prestanda och kvalitet och ger insikter om den övergripande produktiviteten i en tillverkningsoperation.

De tre nyckelfaktorerna för TAK/OEE är:

Tillgänglighet: Mäter den procentuella tiden som utrustningen eller processen är tillgänglig och redo för produktion.

Anläggningsutnyttjande: Detta KPI utvärderar hastigheten som utrustningen eller processen fungerar i jämförelse med dess maximala konstruerade hastighet.

Kvalitet: Den här faktorn bedömer procentandelen bra produkter som tillverkas av utrustningen eller processen och tar hänsyn till eventuella produkter som inte uppfyller kvalitetsstandarder eller kräver omarbete.

 

Overall Equipment Effectiveness beskrivning

OEE fungerar som ett kraftfullt verktyg för att identifiera ineffektiviteter, sätta förbättringsmål och implementera strategier för att optimera utrustning och processer inom tillverkningsmiljöer. Det hjälper organisationer att mäta förbättringar, minska avfall och öka produktionen.

Implementation av Overall Equipment Effectiveness

Planerad tid

Planerad tid för utrustning och processer beskrivs i Planeringsmodulen.

Overall Equipment Effectiveness schema

Tillgänglighet, prestanda & kvalité

Operationer och stopp hanteras i Produktionsmodulen. Prestanda kan mätas genom att låta operatörer manuellt initiera och avsluta operationer, registrera stopp samt anteckna producerade och kasserade enheter.

Enhetskommunikationsmodulen och Datainsamlingsmodulen möjliggör även att automatising av hela eller delar av denna process.

Modulen Recept & instruktioner används för att utvärdera planerad takt som en funktion av utrustningen eller processen tillsammans med egenskaper som är kända angående den pågående operationen, t.ex. den producerande artikeln.

Analys av Overall Equipment Effectiveness

Produktivitetsfliken i Produktionsmodulen används för analys. Genom att tillämpa sökkriterier som tidsintervaller och utrustning kan flera fördelar erhållas:
 
  • Visualisering av Tillgänglighet, Prestanda och Kvalitet: OEE-värden för tillgänglighet, prestanda och kvalitet presenteras grafiskt och ger en omfattande vy över utrustnings- och processeffektivitet.
  • Stoppvisualisering: Stopp visas som delar för varje fall eller kategori och möjliggör en detaljerad förståelse av orsakerna bakom avbrott och driftstopp.
  • Lista över operationer och stopp: En detaljerad lista över operationer och stopp är tillgänglig och underlättar en närmare undersökning av specifika händelser. Dessutom kan denna information enkelt exporteras till Excel för ytterligare analys och rapportering.

OEE kan levereras som en del av en större LE.MES-lösning eller som en separat paketeringslösning.