QA

En av de största utmaningar tillverkande företag står för idag är bristen på kompetent arbetskraft, vilket driver behovet av att utbilda ny arbetskraft.

LE.QA är ett kraftfullt stöd som kombinerar flera funktioner för att stödja tillverkande företag att upprätthålla hög kvalitet och produktivitet. Genom att sömlöst integrera funktioner som pick-to-light, komponentvalidering, digitala instruktioner och kvalitetskontroller erbjuder LE.QA en omfattande lösning som ger medarbetaren så många stödpunkter som möjligt för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.

Lösningen är särskilt utformad för att underlätta för nya och oerfarna operatörer genom att guida dem steg för steg i tillverkningsprocessen. Med tydliga visuella indikationer, verifiering av att rätt komponenter används och digitala instruktioner minskas risken för fel och produktiviteten ökar.

Genom att använda LE.QA kan tillverkningsföretag öka effektiviteten och säkerställa att varje produkt uppfyller höga kvalitetsstandarder, oavsett operatörens erfarenhetsnivå.

 

Koncept, huvuddelar och användning

 

Genom att kombinera funktioner från Kvalitets-modulen, pick-to-light, komponentvalidering från Produktions-modulen och instruktioner i Recept & Instruktions-modulen skaps en kraftfull lösning för att maximera stödet för montören. Funktionerna kan givetvis även appliceras individuellt i de fall där det inte är applicerbart med samtliga.

Kvalité

I Kvalitets-modulen går det dynamiskt att bygga kontroller som triggas vid olika steg i produktionen. Innehållet samt när kontrollerna skall appliceras konfigureras enkelt upp i systemet och är enkel att förändra.

 

Pick-to-light

I samarbete med Turck kan vi erbjuda hårdvara från Banner för att leverera pick-to-light. Med pick-to-light kombineras den fysiska och digitala världen. Genom ljussignaler visualiserar systemet nästa steg och med sensorer kan systemet automatiskt skapa kvitteringar på att steg är utförda.

Pick-to-light levereras genom att kombinera Datainsamlings-modulenEnhetskommunikations-modulen och Recept & Instruktions-modulen.
 
Pick-to-light hårdvara
Screenshot från LE.MES

 

 

Komponentvalidering

ERP-modulen och Produktions-modulen kombineras för att skapa funktionen komponentvalidering. Med hjälp av komponentvalidering kan operatören manuellt eller med hjälp av scanning validera att rätt komponent väljs för montering. Operatören får visuell feedback i gränssnittet om rätt komponent valts, om inte så visas ett tydligt felmeddelande.

Funktionen innehåller stöd för multipla bommar för hantering av exempelvis Dual Sourcing som blir mer och mer vanligt i dagens tillverkande industrier. Det finns även stöd för att bygga spårbarhetsinformation. Med en enkel scanning knyts komponenten digitalt samman med den producerade enheten.

 

Digitala instruktioner

Utöver kvalitet, pick-to-light och komponentvalidering kan operatören även få instruktioner i gränssnittet som ytterligare stöd i processen.

Digitala instruktioner hanteras i Recept & Instruktions-modulen vilket skapar förutsättningar för att visa olika instruktioner baserat på en mängd parametrar, exempelvis den producerade artikeln.

Screenshot från LE.MES