IIoT

Inom industrin är effektiv och noggrann datainsamling avgörande. Ett koncept för effektiv datainsamling i sådana inställningar innebär implementering av ett industriellt Internet of Things (IIoT) -system med sensorer och signaler från maskinparken & verkstadsgolvet. Detta koncept integrerar olika teknologier för att fånga, bearbeta och analysera data i realtid.

Koncept

Bilden nedan visar till vänster den skiktade modelära arkitekturen av digitala tekniker som vanligen används inom IIOT. Till höger visas hur lösningen i LE.MES mappar mot dessa skikt.

 

Med hjälp av datainsamling kan industrier fatta informerade beslut, öka kvalitén & skapa förutsättningar för att optimera sin verksamhet. Vi på LE Solutions har tillsammans med våra kunder utvecklat ett stöd för att göra just det.

Vi tror på att skapa värde genom synergier mellan våra leveranser & på det sättet skapa förutsättningar att erbjuda IIoT för fler.

Datainsamling

Med vår Datainsamlings modul skapar vi möjligheten att samla på sig data från olika källor, exempelvis via OPC UA genom vår Enhetskommunikations modul.

Optimering, beslutsfattning och analys

Via dashboards kan vi sedan övervaka insamlade data i realtid och på det sättet fatta korrekta beslut vid rätt tidpunkt. I kombination med Larm kan vi även uppmärksamma verksamheten på avvikelser och genast sätta in åtgärder.

Via visualiseringar i vår analysbild finns det även möjligheter att följa upp historiska data. I analysbilden kan flera datapunkter jämföras samtidigt för att hitta korrelationer.

Övriga funktioner för datainsamling.

  • Komprimering av data.
  • Profiler för att enkelt analysera grupper av datapunkter.
  • Export till Excel.

Utöver insamling av data nyttjas även Datainsamlings modulen tillsammans med en mängd andra moduler för att lösa olika problem I MES.

Exempelvis används Datainsamlings modulen för att lösa TAK/OEE & Pick-to-light.